Az Intézetünk gondozásában kerül meghirdetésre a BSc-s szakirányos hallgatók között a Szoftvertervezés és –fejlesztés szakirány.

A specializáció célja a gyakorlati szoftverfejlesztésben jártas hallgatók ismereteinek mélyítése, haladó problémamegoldó módszerek ismertetésén keresztül. Fontos kiemelni, hogy a szakiránynak nem célja egy adott programozási nyelvben való elmélyedés, vagy további programozási nyelvek bemutatása, ehelyett olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre helyezzük a hangsúlyt, amelyek hosszú távon hasznosíthatóak lesznek a szoftverfejlesztő tudástárában.

A szakirányt választó hallgatók mélységeiben megismerkednek a párhuzamos programozással, párhuzamos és elosztott programtervezési mintákkal, szinkronizációs eszközökkel, az adatpárhuzamos paradigmával, grafikus processzorok gyakorlati programozásával. Megismerkednek a nagyvállalati szoftverfejlesztés sajátosságaival, verzió- és kiadáskvövetéssel, haladó szoftverteszteléssel, modern szoftvertechnológiai eszközökkel, haladó tervezési technikákkal, haladó algoritmusokkal, alapvető és különleges optimalizációs módszerekkel.

A hallgatók számára további kötelezően választható tárgyakat hirdetünk meg webfejlesztés, mobil programozás, nagyvállalati szoftverfejlesztés valamint képfeldolgozás, és gépi tanulás témakörökben.

A szakirány fontos részét képezi a négy félévet felölelő projektmunka. A specializációt megkezdő hallgatók az első félévtől kezdődően aktívan tevékenykednek témavezetőjük közreműködésével, melynek eredményeként olyan összetett megoldások születnek, amelyek a későbbiekben TDK dolgozatként és szakdolgozatként is bemutathatóak.

 

Kapcsolódó dokumentumok, prezentációk:

Projektmunkák

Irodalomkutatas.pdf

Kotelezoen_valaszthato_targyak.pdf

SZTF_manual.pdf

SzakiranyBemutato.pdf

Szoftver_szakirany_202021_I_allamvizsga_kerdesek.pdf

Temavalasztas.pdf

sztf_spec_the_movie.mov