Az intézet oktatási és kutatási portfóliója a tágabb értelemben vett szoftverfejlesztéshez kapcsolódik: a tervezéstől az implementáción és tesztelésen keresztül egészen az üzemeltetésig. Az egyetemi oktatástól elvárható elméleti hátteren (programozás- és algoritmuselmélet) túlmutatva, a kar hírnevéhez igazodva különleges hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientált képzésre (programozási nyelvek és technikák).

Ennek kiteljesedése az intézet által kezelt „Szoftvertervezés és –fejlesztés specializáció”, ahol a hallgatók megismerkedhetnek a nagy rendszerek fejlesztéséhez szükséges elméleti ismeretekkel (tervezési módszertanok, párhuzamos és elosztott programozás, haladó algoritmusok, stb.), illetve az ehhez szükséges gyakorlattal. A résztvevők számára nem pusztán lehetőség, hanem elvárás is a napi ipari szoftverfejlesztési gyakorlatban bevált módszerek (verziókezelés, automatikus tesztelés, csapatmunka, agilis módszertan, stb.) használata.

A kar oktatói széleskörű ipari tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkeznek a K+F területén, aminek köszönhetően biztos tudásra tehettek szert az aktuális trendekkel (képfeldolgozás, heurisztikák, Deep Learning, High Performance Computing, stb.) kapcsolatban. Ezen fejlesztési projektek gyakorlati tapasztalatait nem csak a hétköznapi oktatásba sikerült beépíteni, hanem ezeken keresztül lehetőséget tudunk nyújtani az érdeklődő hallgatók számára a kutatási feladatokba való bekapcsolódásra is.

Munkatársaink

Balázs Elemér tanszéki mérnök 3.09 5575

Bari Zsolt tanszéki mérnök

Csernyey-Jakab Erika igazgatási ügyintéző 3.13 5550

Dr. Csink László óraadó 3.03 5581

Czinder Vendel Bence tanszéki mérnök 3.09 5575

Dr. Dineva Adrienn Alexandra adjunktus

Dr. Erdődi László adjunktus Etikus Hacker Labor vezető 3.09 5575

Prof. Dr. Galántai Aurél professzor emeritus 4.21 5920

Gáspár Balázs tanszéki mérnök 3.03 5581

Dr. Hajnal Ákos adjunktus 3.12 5532

Dr. Kertész Gábor egyetemi docens mb. kutatási dékánhelyettes 4.04 5528

Dr. Király Zoltán egyetemi docens

Kiss Dániel tanársegéd intézetigazgató-helyettes 3.11 5568

Koschek Vilmos óraadó 3.03 5581

Kovács András tanszéki mérnök 3.08 5579

Molnár Attila tanszéki mérnök 3.02 5582

Dr. Mosavi Amirhosein egyetemi docens 4.22

Nagy Dávid tanszéki mérnök 3.09 5575

Ochieng Peter Juma tanszéki mérnök

Pintér Ádám tanársegéd 3.11 5568

Schmuck Balázs tanszéki mérnök SAP Kompetencia Központ rendszergazda 3.19

Dr. Sergyán Szabolcs egyetemi docens 3.13 5550

Simon-Nagy Gabriella tanársegéd 3.09 5575

Sipos Miklós László tanszéki mérnök 3.08 5579

Szabó-Gali Ákos tanszéki mérnök 3.02 5582

Prof. Dr. Szeidl László professzor emeritus 4.21 5920

Dr. habil. Szénási Sándor egyetemi docens tanszékvezető, szakterület felelős, CUDA Teaching Center vezető 3.12 5532

Dr. habil. Tick József egyetemi docens 3.10 5668

Tusor Balázs tanársegéd 4.22

Dr. Vámossy Zoltán Imre egyetemi docens intézetigazgató, TDK felelős 3.14 5550

Prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária egyetemi tanár 4.17