Az Óbudai Egyetem 50. Tudományos Diákköri Konferenciájának ünnepélyes eredményhirdetése 2019. november 25-én volt a Bécsi úti Neumann János épületben.

A Neumann Karon összesen hat szekciót rendeztek, ahol 18 díjazott pályamunkát díjazott a szakmai zsűri. Intézetünk 5 díjazott pályamunkában érintett.

Első díjban részesült Szabó-Gali Ákos Tűzijáték Algoritmus alkalmazása Inverz Hőközlési Probléma megoldására című pályamunkája, konzulensei Dr. habil. Felde Imre Gábor, egyetemi docens; Dr. habil. Szénási Sándor, egyetemi docens.

A szakmai zsűri első díjazásában részesült Molnár Attila Szállodai foglalások lemondásának előrejelzése gépi tanulási módszerekkel című pályamunkája, témavezetője Kertész Gábor, tanársegéd.

Első díjat érdemelt ki Bartos Gábor Lajos MicroPython-alapú hordozható port scanner eszköz készítése, mikrokontroller segítségével című dolgozata, témavezetője Sipos Miklós, tanszéki mérnök.

Második díjat érdemelt ki Gulyás Oldal Laura Tenyér jellemzőinek vizsgálata képfeldolgozási módszerekkel, biometrikus azonosítás támogatására című pályamunkája, témavezetője Kovács András tanszéki mérnök.

Harmadik díjban részesült Kaló Áron Zoltán Döntéstámogató rendszer integrálása Tesseract OCR környezetbe című pályamunkája, konzulense Sipos Miklós tanszéki mérnök.

Különdíjban részesült Oláh Zoltán, A Vulkan és a Boost bemutatása egy 3D engine fejlesztésén keresztül című pályamunkája, témavezetője Szabó-Resch Miklós Zsolt, tanszéki mérnök.

Gratulálunk minden díjazottnak és témavezetőiknek!

A részletes beszámoló megtekinthető az Egyetem hírei között, az eredmények pedig elérhetőek az Egyetemi TDK oldalon.